Om meg


Jeg er en rolig og trygg person, som gjerne vil møte deg der du er - akkurat nå.

Jeg tar imot alle mennesker som har lyst og behov for å gå i terapi, og jeg har gode resultater med å jobbe med deg som sliter med lavt selvverd og dårlig selvtillit og hvor ensomhet og depresjon har blitt et nøkkelord på grunn av dette. Jeg hjelper deg til å få øye på dine positive sider og se på deg selv med nye øyne.

Jeg har erfaring med å samarbeide med mennesker som er eller er i ferd med å bli sykemeldt - kanskje på grunn vanskeligheter med å sette grenser og derfor blir utbrente og slitne. Vi jobber med den dårlige samvittigheten, skyldfølelsen og skammen - og etterhvert får du så stor selvinnsikt at du bedre er istand til å ta valg som er gode for deg.

Jeg har også erfaringer med å jobbe med mennesker som har fått endret livene sine på en for dem dramatisk måte og som skal finne nytt fotfeste i livet. Sammen kan vi finne veien til å erkjenne og akseptere det som er, slik at endring kan finne sted og nye muligheter åpne seg.

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening er jeg underlagt foreningens etiske regler og har taushetsplikt..

Jeg er også pliktig til å gå i veiledning.

Ved siden av å jobbe som gestalt-terapeut er jeg instruktør i norsk språkopplæring for voksne innvandrere. Jeg er utdannet lærer i bunn og har lang erfaring med barn og ungdommer med spesielle behov, atferdsproblemer og innlæringsmessige problemer - både fra  Danmark og fra Norge.

I 2016 tar jeg videreutdanning i Traumeterapi for gestaltterapeuter ved Somatic Experience.