Hva er gestaltterapi?


Gestaltterapi er en samtaleterapi hvor terapeuten er oppmerksom på hele mennesket: tanker, følelser og kroppslige uttrykk.

Aware betyr å "være oppmerksom".

I terapirommet er jeg som terapeut oppmerksom på deg; på hva du sier; på hva du gjør med kroppen din - i et likeverdig møte mellom oss to.

Du øver deg i å bli oppmerksom på hva som rører seg i deg; kanskje bruker du mange ord; kanskje har du få ord; kanskje kjenner du ikke hvordan det er inni deg; kanskje føler du deg helt tom... Det er greit og helt ok, for det er sånn du har det akkurat nå. Sammen griper vi fatt i det "som er".

Har du ikke ord på det du sitter inne med - kan vi bruke tid; vi kan bruke et blankt ark og farger; vi kan bruke oppmerksomhetsøvelser for at du skal øve deg å kjenne på hva som rører seg i kroppen din; vi kan være stille; vi kan bruke rollespill... Men alt skal vi gjøre sammen i et "jeg-du"- møte. Jeg gleder meg til å møte deg!

Gestaltterapi ønsker å støtte og utvikle dine evner til å oppdage muligheter, slik at du lettere kan ta valg som er gode og hensiktsmessige for deg.
På denne måten kan du bevisst være med å påvirke sin egen livssituasjon.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.
Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykoterapi.

Les mer om gestaltterapi på http://www.gestalt.no/